De verwarde man

Een aanklacht tegen de copy & paste cultuur

Balkenende heeft persoonlijkheidsstoornis

“Doe normaal”, roept Jan Peter Balkenende deze dagen tijdens de verkiezingscampagne van het CDA. Maar hoe normaal is de demissionaire minister-president zelf eigenlijk? Is het normaal om gewoon weer lijsttrekker te worden als je vier kansen hebt gehad, waarvan je er vier hebt verprutst?

Ik ben de boeken ingedoken en heb het gedrag van Balkenende naast de DSM IV gelegd, het leidende handboek voor psychische aandoeningen. En wat blijkt? Balkenende is verre van normaal! Hij vertoont alle symptomen van een schizotypische persoonlijkheidsstoornis. Laten we de symptomen eens doornemen.

1. De persoon heeft ongebruikelijke perceptuele ervaringen
Dit is natuurlijk een inkopper. Balkenende heeft een geheel eigen kijk op de wereld. Hij ziet massavernietigingswapens die er niet zijn. Hij ziet een rapport dat niet deugt, terwijl er geen speld tussen is te krijgen. Hij ziet een land dat hem nodig heeft, terwijl het hem in werkelijkheid uitspuugt als een rotte vis.

2. De persoon denkt en spreekt vreemd
Wat doet een policitus als blijkt dat hij keer op keer de verkeerde beslissingen neemt en belangrijke informatie achterhoudt voor de Tweede Kamer? Precies: dan treedt hij af. Zijn positie is dan onhoudbaar geworden. Wat doet Balkenende? Hij grijpt de kritiek juist aan als reden om te blijven. “Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid”, zegt hij dan. Een merkwaardige gedachtekronkel waar hij tot nu toe vreemdgenoeg steeds weer mee wegkwam.

3. De persoon heeft afwijkende opvattingen of magisch geloof die het gedrag beïnvloeden
Dit is een makkelijke. Hij gelooft in een almachtige God die de wereld heeft geschapen. Hoe magisch is dat?! Daarnaast is hij van mening dat niet-gelovigen niet functioneren. Iets wat moeilijk is vol te houden als je om je heen kijkt.

4. De persoon heeft afwijkende ideeën over betrekkingen
Met andere woorden: hij heeft moeite om te zien wie verantwoordelijk is voor bepaalde situaties. Balkenende wijt zijn falen steeds weer aan iets dat buiten hemzelf ligt. De val van zijn eerste kabinet was de schuld van de LPF. Zijn tweede kabinet werd op scherp gezet door D66. En nu wijst hij weer met zijn vinger naar de PvdA. Terwijl hij als minister-president verantwoordelijk is voor de rust binnen het kabinet.

5. De persoon reageert inadequaat of beperkt affectief
Heb je Balkenende ooit gewoon ‘ja’  of ‘nee’ horen antwoorden op een vraag? Nee toch? Er volgt altijd een ellenlange aaneenschakeling van ‘ik vind’- en ‘ als/dan’-contructies die weinig te maken hebben met de vraag. En als de vragensteller hem daarop wijst reageert hij verbolgen. Hieronder een voorbeeld.

6. De persoon vertoont gedrag of heeft een voorkomen dat vreemd, excentriek of uitzonderlijk is
Een volwassen man met de stem van een muppet, de motoriek van een Playmobil-poppetje en het uiterlijk van een tovernaarsleerling uit een kinderboek. Moet ik nog meer zeggen?

7. De persoon is achterdochtig en heeft paranoïde ideeën
Balkenende is continu op zijn hoede voor mensen die de grond onder zijn voeten willen wegslaan. Daarom is hij fel tegen elke vorm van onderzoek naar zijn beleid. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk het Irak-onderzoek dat hij lange tijd heeft tegengehouden.

8. De persoon heeft gebrek aan goede vrienden of vertrouwelingen anders dan de naaste familieleden
Helaas (of gelukkig) weet ik weinig van het privéleven van Balkenende. Of hij veel vrienden heeft weet ik niet. Wat me wel opvalt is dat hij graag ergens bij wil horen. Hij vertoont zich graag met mensen die er toe doen. Denk bijvoorbeeld aan zijn glunderende hoofd tijdens zijn bezoek aan Bush. Of zijn deelname aan G20-bijeenkomsten, terwijl Nederland daar officieel geen lid van is. Over het algemeen is dit soort ‘pronken met andermans veren’ een teken van diepe eenzaamheid.

9. De persoon heeft ernstige sociale angst die niet afneemt in een vertrouwde omgeving
Ken je dat zenuwachtige lachje dat continu om de mond van Balkenende hangt? Dat is de uiting van een allesverzengende sociale angst. De angst dat mensen hem door hebben, dat hij door de mand valt, dat hij niet mag meespelen.

Conclusie
Balkenende heeft hulp nodig. Hij scoort 9 uit 9, terwijl 5 uit 9 ook al genoeg is voor een diagnose. Hij moet dus uitkijken wat hij zegt tijdens zijn verkiezingscampagne. Zijn ‘Doe normaal’ zou zich wel eens tegen hemzelf kunnen gaan keren. Daarnaast moeten wij ons als kiezer afvragen of wij wel een minister-president met een ernstige psychische afwijking willen hebben. Niet iedereen hoeft perfect te zijn natuurlijk, maar je zet ook geen éénbenige man in het Nederlands elftal.

Niets nieuws
Overigens is het geen nieuwe gedachte dat er iets ‘mis’ is met Balkenende. Herman Koch waarschuwde er eerder ook al voor, zie hieronder. Maar met de komende verkiezingen in het vooruitzicht, leek het me niet verkeerd de kiezer hier nog eens op te wijzen.

Advertenties

8 reacties

  Ben wrote @

Heel sterk. Gefeliciteerd!

Succes, Ben

  Henri Bik wrote @

De val van het Nederlandse kabinet op Zaterdag 20 Februari 2010 is in de eerste plaats te wijten aan:

1. J.P. Balkenende, die een belangrijke beslissing zover uitschoof tot hij de regie verloor en vervolgens een onnodig voorstel in stemming gebracht, dat de PvDA niet kon accepteren. Dat hij vervolgens de schuld voor deze breuk op formele gronden bij de PvDA legt getuigt van karakterzwakte. Dit is niet de eerste keer dat hij laat zien niet geschikt te zijn als regeringsleider van een coalitie.

2. M.Verhagen, die in plaats van te zorgen dat er geen formeel verzoek van de NAVO kwam, dat verzoek uitlokte en daarmee de zaak op scherp gezet terwijl de PvDA uitdrukkelijk tegen verlenging van de missie in Afghanistan was. Het gezichtsverlies van Nederland in dezen is hem volledig toe te schrijven. Hij heeft aangetoond niet te begrijpen dat de taak van een minister van Buitenlandse Zaken is om het buitenlandse beleid een weerspiegeling te laten zijn van hetgeen er in Nederland leeft.

3. W.Bos , die volstrekt onnodig zijn grote mond opentrok en de kabinetseenheid verbrak, een formele doodzonde. Hij heeft aangetoond niet ministeriabel te zijn.

4. M.Hamer, die het vuurtje aanwakkerde in plaats van het te blussen, zij heeft aangetoond dat zij geen fractieleidster van een coalitiepartij kan zijn.

Als deze vier personen hun taken correct vervuld zouden hebben dan zou er in de herfst van 2009 al een voor alle parijen aanvaardbaar compromis gelegen hebben.

Het meest verwonderlijke is dat hoewel alle vier aangetoond hebben incompetent te zijn, zij door hun partijen op handen gedragen worden en weer juichend de verkiezingen in mogen gaan in plaats van naar een dorpsburgemeesterpost weggezet te worden. Elk volk krijgt blijkbaar de regering die het verdient, Afghanistan de Taliban en Nederland een regeringscoalitie met de CDA.

Apropos regeringscoalitie, het zou waarschijnlijk beter werken als Nederland het Franse kiessysteem voor de ‘regions’ zou adopteren: in de eerste ronde doen alle partijen mee, maar in de 2e ronde alleen de partijen die minimaal 10% van de zetels hebben veroverd. Dat maakt het parlement een stuk overzichtelijker en efficiënter. Mogelijkerwijze komt er dan een stabielere coalitie tot stand.

  wtnschppr wrote @

@Henri Bik je kunt een franse kiessysteem niet in Nederland introduceren omdat 1.- Nederland een monarchie is en dus geen gelijke burgerrechten kent. Je kunt geen monarch kiezen die over de onderdanen heerst en 2.- Nederland kent gedelegeerd systeem van toewijzing (alweer niet door het volk rechtsreeks gekozen, maar de posten worden onderling verdeelt).

Ik denk ook dat Balkenende een schizotypische persoonlijkheidsafwijking heeft. Iemand heeft hem onder druk gezet, of is hij in zijn jeugd vaak gestraft en is hij nog steeds bang voor consequenties; vandaar dat liegen en bedriegen. Onvolwassen persoonlijkheid.

  Jeroen wrote @

prima analyse ik kijk uit naar de forensisch psychiatrische diagnose van de rest van dat soepzootje in den haag

  Karin wrote @

Bedankt voor de mooie verwoordingen; vanuit Frankrijk volg ik alle ‘kabinet perikelen’. Goed geschreven!!

  De Nonconformist wrote @

Mooi stuk wat ook precies aangeeft hoe het zover gekomen is.

Het wordt tijd dat mensen eerste gescreend gaan worden voordat ze premier kunnen worden.

  Desiree L. Rover wrote @

Dit artikel gaat ervan uit dat een politicus werkelijk iets te vertellen heeft in het reilen en zeilen van een land. Een minister-president en een minster in Nederland wordt per Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen (art. 43 van de Nederlandse Grondwet). Met andere woorden, wie zij ook zijn, zij zijn per definitie Bilderberg slaven.
De agenda van de Bilderberggroep is gericht op (1) het ontwrichten van de economie (2) het vernietigen van de middenstand, (3) het dwingen van de bevolking tot steriliserende, genotoxische en kankerverwekkende vaccinaties, alsmede tot het deelnemen in een verplichte ziektekostenverzekering die er op is gericht om uitsluitend de giftige allopathie van de Westerse ‘geneeskunde’ aan het woord te laten, (4) het direct en indirect aan de burgerij onttrekken van hun zuurverdiende geld naar de belastingdienst, die dit onder druk van de ministers doorsluist naar (a) de banken, die daarvan direct commissies uitkeren, (b) de farmaceutische industrie, via het aankopen van 34 miljoen ongewenste H1N1-vaccins en al even gevaarlijke HPV-vaccins.
Pas wanneer je je realiseert dat de ministers er niet zijn voor de burgerij, maar voor de Kroon (lees: Bilderbergers), dan zie je hoe goed onze nationale psychiatrieklanten Balkenende, Bos en Klink het hebben gedaan!

  Annelies wrote @

Om het plaatje nog iets duidelijker te maken;
De adviseur van Klink is Osterhaus. Deze Osterhaus is een dierenarts. Mijn laatste berichten maken duidelijk, dat Klink nu met een overschot zit van 20 miljoen dosis Mex.griep-vaccins, die niet door het toilet gespoeld kunnen worden vanwege de toxische inhoud. Zwitserland heeft hetzelfde probleem en naar verwachting de andere Europese landen ook.

Klink heeft op eigen initiatief die 34 miljoen dosis besteld en vraagt nu om een onafhankelijk onderzoek over de gang van zaken hieromtrent. Wat klopt er niet in dit plaatje?

Wie zou Klink op het oog hebben voor dat “onafhankelijke ” onderzoek? Vast niet Dr. Wolfgang Wodarg.

Couthinho misschien? Die heeft alleen maar banden met GSK. Maar ja, hij is ook de “aanvoerder” van het RIVM.

Nonconformist, heb jij een idee voor wie die screening kan doen?:)) Zou Dirk Scheringa een mogelijke kandidaat kunnen zijn?:))

Henri Bik,

Er zijn er heel veel meer, die enorme steken hebben laten vallen. De betrouwbaarheid van Ab Klink staat nu op -5 ongeveer. Daarnaast heb ik nog een lijstje van kamerleden, die lang en hartelijk reageren als ik vragen stel over de verkiezingen (2009) maar het af laten weten als ik vragen stel over de inhoud van een aantal vaccinatie’s.

Een daarvan is dhr. Maljaars die tot drie keer aan toe, geen antwoorden op mijn vragen over het vaccin gaf maar mij in zijn 4e mail duidelijk maakte, dat ik een complot-theoriste ben.

Dan is mailen met kamerleden gewoon fun. Om te lachen, want alleen als er gestemd moet worden, zijn ze beleefd en “serieus” en daarna is het afgelopen. Zeer leuke ervaring die ik het afgelopen jaar meegemaakt heb.


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: