De verwarde man

Een aanklacht tegen de copy & paste cultuur

Archief voor middel

“Eigenlijk ben ik de nieuwe Desiderius Erasmus”

Situatie: een treincoupé ergens tussen Utrecht en Eindhoven. De verwarde man leest een boek. Een reiziger komt binnen, schuift een zware koffer tussen twee banken en neemt plaats tegenover de verwarde man.

Reiziger: Hé, bent u niet de verwarde man?
Verwarde man: Jazeker.

De verwarde man verdiept zich weer in zijn boek. De reiziger bekijkt hem aandachtig.

Reiziger: U komt helemaal niet zo verward over.
Verwarde man: Dat hoor ik vaker. Op tv ziet iedereen er verwarder uit dan hij in werkelijkheid is. Daarom kiezen ze meestal mensen aan wie geen greintje verwarring valt te bespeuren.

Reiziger: Ik heb u nog nooit op tv gezien.
Verwarde man: O

Stilte. De verwarde man leest verder. De reiziger kijkt uit het raam naar koeien in een weiland.

Reiziger: Maar bent u nu verward of niet?
Verwarde man: Sorry?

Reiziger: Bent u verward of niet?
Verwarde man: Tja, wat is verward? Ik zie het vooral als een middel.

Reiziger: Wat voor middel?
Verwarde man: Eigenlijk ben ik de nieuwe Desiderius Erasmus.

Reiziger: Pardon?
Verwarde man: Wat de zotheid was voor Desiderius, is de verwarring voor mij. Het is een vrijbrief.

Reiziger: Een vrijbrief? Voor wat?
Verwarde man: Om te zeggen wat ik wil.

Reiziger: Wat wilt u zeggen dan?
Verwarde man: Goede vraag. Dat weet ik nog niet precies. Maar ik weet dat er iets in mij zit wat eruit moet. Als ik maar genoeg zeg komt het uiteindelijk wel aan de oppervlakte, denk ik.

Stilte

Verwarde man: Wie bent u eigenlijk?
Reiziger: Hoe bedoelt u?

Verwarde man: Als ik de verwarde man ben, wie bent u dan?
Reiziger: Ik ben reiziger.

Verwarde man: Die voetballer?
Reiziger (wijzend naar zijn koffer): Nee, ik reis.

Verwarde man: Ah. En waar reist u naartoe als ik vragen mag?
Reiziger: Van A naar B, meestal.

Verwarde man: Waar is B?
Reiziger: Dat verschilt.

Stilte

Verwarde man: Wat is uw doel?
Reiziger: De reis is het doel.

Verwarde man: En als u B heeft bereikt?
Reiziger: Dan ga ik weer terug.

Advertenties